Which doll should be the star of my next photo shoot?
Erin
4.35%
1 4.35%
Meg
4.35%
1 4.35%
Kenna
0%
0 0%
Fenn
0%
0 0%
Ginny
26.09%
6 26.09%
Kitty
0%
0 0%
Polly
13.04%
3 13.04%
Elisabeth
17.39%
4 17.39%
Freya
8.70%
2 8.70%
Raven
8.70%
2 8.70%
Brianna
8.70%
2 8.70%
Kacey
4.35%
1 4.35%
Skylar
4.35%
1 4.35%
Total: 23 vote(s) 100%